Het Eiland in het kort

OBS Het Eiland werkt met een nieuwe innovatieve onderwijsvisie, want wij zijn van mening dat je leerlingen moet voorbereiden op een toekomst die blijft veranderen.

Het werken op onze leerpleinen

In de onderbouw werken de groepen 1, 2 en 3 zeer nauw samen, dit doen wij door o.a. gebruik te maken van een minileerlplein. Op dit leerplein werken en leren de kinderen van de onderbouw samen van en met elkaar. Vanaf groep 5 leren en werken de kinderen samen op het grote leerplein, de instructie wordt gegeven in de speciale reken-, lees- en taal/spellingsklas door onze specialisten van de school. Ook thematisch onderwijs maakt een groot deel uit van ons programma, binnen het thematisch onderwijs komen o.a. de vakken aardrijkskunde, begrijpend lezen, woordenschat, biologie, creatief, muziek en dans, geschiedenis, wetenschap en techniek etc. naar voren. 

Plezier, vertrouwen, veiligheid, werken op eigen niveau en talentontwikkeling vormen de basis van ons onderwijs. Dit alles met een warm en professioneel team.

We nodigen u dan ook van harte uit om een kijkje te komen nemen bij ons op school.

Nieuwsgierig? Maak vrijblijvend een afspraak met de directie. Dit kan door telefonisch een afspraak te maken via 075-6354699 of via de email: [email protected]

Enkele ideeën uit onze nieuwe visie:

– Leren op eigen niveau in specifieke klassen
– Flexibele leerplekken
– Multifunctioneel lokaal voor talenontwikkeling
– Stiltelokaal
– IPC: thematisch werken in de middag
– Eigen tablet vanaf groep 4
– Betekenisvol leren
– Engels voor alle leerlingen
– Per half jaar van niveau veranderen
– Portfolio
– Workshops
– Flyer nieuwe visie

Wij werken met deze visie vanuit onze kernwaarden. Deze kernwaarden geven invulling aan ons onderwijs, onze visie en onze schoolontwikkeling. In de afbeelding hieronder zijn onze kernwaarden gevisualiseerd.


Schooltijden OBS Het Eiland

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.30

Woensdag: 8.30 – 12.30

De deur gaat open om 8.15, de lessen beginnen om 8.30. Om 8.30  willen we echt beginnen met de lessen, kom dus op tijd en verlaat het lokaal om 8.30.

Mededelingen (b.v. dokter- of tandartsbezoek) kunt u in de agenda schrijven die bij de deur ligt.

Korte vragen kunnen gesteld worden. Als u belangrijke zaken met ons wilt bespreken, kom dan graag aan het einde van de schooldag. Wij kunnen dan een afspraak maken. De mailadressen van de teamleden staan in SchoolPraat, onder de foto van het betreffende teamlid.