Informatie voor ouders

Voor een goed contact met de ouders maken we gebruik van diverse kanalen: onze eigen School-app, onze nieuwsbrief, de jaarkalender en het jaarplan.

Onze eigen Schoolpraat-app

Wij hebben een eigen School-app, een online intern communicatieplatform, gebaseerd op het Schoolpraat. Met onze School-app hebben we de communicatie met de ouders zoveel mogelijk gedigitaliseerd. Dit betekent dat alle berichten van de school, inclusief de nieuwsbrief en de mededelingen van de leerkrachten via Schoolpraat verschijnen. Dit houdt in dat ze niet meer op papier worden verspreid.

Belangrijke voordelen :
* Ouders zijn sneller op de hoogte, want ze krijgen gelijk een mailbericht.
* Een briefje of de nieuwsbrief wordt onderweg niet meer verloren door de kinderen.
* Als school weten wij zeker dat de informatie ook daadwerkelijk bij de ouders aan komt.
* Alle informatie kan nog een keer worden teruggekeken, want het blijft online beschikbaar.
* Ouders kunnen snel reageren naar de school of de leerkracht.
* Naast dat dit het milieu minder belast, scheelt het de school heel veel papier, drukkosten (kostenbesparend) en werk.

Onze School-app is alleen voor de ouders van Het Eiland en  is heel eenvoudig in gebruik, ongeacht uw kennis van computers. De privacy is beschermd, want de gegevens van de school, leerkrachten, ouders en kinderen zijn uitsluitend toegankelijk via een wachtwoord, welke wordt verstrekt door de school aan de ouders.

Onze school-app kan gevonden worden door te zoeken op de naam van de school of op de naam Zaanprimair. Bij iOS moet de Zaan primair app gedownload worden en bij Google zie je voor elke school een aparte app.

Nieuwsbrief
Eenmaal per veertien dagen, gedurende het hele schooljaar, verschijnt onze nieuwsbrief. Deze wordt digitaal via de Eiland app van Schoolpraat verzonden. In de Nieuwsbrief wordt verslag gedaan van alle belangrijke zaken die op dat moment op school aan de orde zijn. Dat kunnen mededelingen zijn van huishoudelijke aard maar ook artikelen die rechtstreeks te maken hebben met organisatorische of onderwijsinhoudelijke zaken. In iedere Nieuwsbrief is de agenda opgenomen waarin alle activiteiten van de komende veertien dagen staan vermeld. Om niet voor  verrassingen te staan is het belangrijk dat de ouders deze Nieuwsbrief goed lezen en de relevante zaken in hun eigen planning overnemen.

De Nieuwsbrief wordt samengesteld door de directie van de school, maar het is altijd mogelijk in overleg bepaalde berichten die van belang zijn in de Nieuwsbrief op te nemen. Ook kan de Nieuwsbrief een belangrijke bron van informatie zijn voor mededelingen van de Medezeggenschapsraad, Oudercommissie en leerlingenraad.

Jaarkalender
Omdat het voor het werk van veel ouders belangrijk is een jaarplanning te kunnen maken,staat er op MijnSchool een jaarkalender waarin de vrije dagen en overige activiteiten vermeld staan. Ouders kunnen dan bij hun eigen planning met de gang van zaken op school rekening houden.

Jaargids
Aan het begin van het schooljaar zal de Jaargids op MijnSchool gepubliceerd worden. In de jaargids worden alle huishoudelijke zaken die de school betreffen opgenomen.

Dat zijn onder andere:
* Het vakantierooster, inclusief de jaarkalender
* Het gymrooster
* De groepsindeling en de mentor(en) voor dat betreffende schooljaar
* De schoolregels
* De algemene gang van zaken m.b.t. verlof, time-out, schorsing/verwijdering, vervolgonderwijs,
* Klachtenregeling etc.
De Jaargids is in feite een uittreksel van deze Schoolgids met als aanvulling de relevante zaken voor dat betreffende schooljaar. Ook deze gids is online het hele schooljaar beschikbaar. De Jaargids kunt u ook raadplegen via onze website www.obsheteiland.nl

Informatiescherm in de school
In de school hangt bij de hoofdingang en bij de achteringang een groot informatiescherm, waarop de meest actuele informatie staat en de weekagenda. Ook is er een doorlopende presentatie, d.m.v. foto‟s of film, te zien van actuele activiteiten.
Onze buitenschoolse partner FreeKids presenteert zich ook via dit scherm.