Ouderbetrokkenheid

We spreken van ouderbetrokkenheid als ouders belangstelling tonen voor school, het huiswerk begeleiden, informatiemomenten bijwonen en respect tonen voor het team.

 

Het team van Het Eiland is in eerste instantie verantwoordelijk voor het onderwijs en de ouders voor de zorg, maar waar in gezamenlijkheid opgetrokken kan worden doen we dat graag!

U kunt dus meedenken over het onderwijs en de leerkrachten over de opvoeding. We kunnen elkaar buitengewoon goede tips geven. Het is duidelijk wie op welk terrein beslist.