Obs Het Eiland | Zaandam

OBS Het Eiland werkt met een moderne, innovatieve onderwijsvisie.
Zo bereiden wij onze leerlingen voor op een toekomst die blijft veranderen.

Voor het komende schooljaar 2018-2019 hebben wij nog plekken in onze kleutergroepen. 

Wilt u meer informatie over onze visie in de onderbouw, dan vindt u deze onder het kopje ouders.

De eerste twee weken van de zomervakantie zijn wij bereikbaar via de email, mocht u nog een inschrijfformulier willen versturen dan kan dit via het onderstaande emailadres:

p.dejong@zaanprimair.nl

 

Onderdeel van Zaan Primair

Samenwerken op het leerplein

Op naar een succesvolle toekomst

De basisschool is de plek waar uw kind de basis legt voor een succesvolle toekomst. OBS Het Eiland werkt met een nieuwe innovatieve onderwijsvisie.
Thematisch onderwijs

Thematisch onderwijs in een rijke leeromgeving

Het International Primary Curriculum is een curriculum voor het basisonderwijs waarin effectief leren centraal staat.
In gesprek met de leerlingenraad

Waarom openbaar onderwijs?

Als openbare school besteden we actief aandacht aan de normen en waarden van de Nederlandse samenleving.
v

Schoolnieuws

Schoolpraat Nieuws XML stream

Kalender

Schoolpraat Agenda XML stream