OBS Het Eiland is onderdeel van de Zaan Primair scholengroep

De Zaan Primair scholengroep bestaat uit 22 zelfstandige scholen voor openbaar basisonderwijs. De onderwijslocaties van Zaan Primair zijn verspreid over heel Zaanstad: van Krommenie en West-Knollendam tot Zaandam-zuid.

Een school van Zaan Primair: de beste basis voor een succesvolle toekomst

De scholen van Zaan Primair bieden voortreffelijk onderwijs en uitstekende opvang voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Dit doen we in een veilige leeromgeving. Onze openbare basisscholen bieden de basis voor een succesvolle start in de maatschappij: waarden, normen en respect krijgen veel aandacht. Wij motiveren onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Of ze nu extra ondersteuning of juist meer uitdaging nodig hebben. Onze scholen hebben stuk voor stuk een eigen identiteit, profiel en achtergrond. Daar zijn wij trots op.

Onze vier beloftes zijn:

1. Veilige school: fysieke en sociaal-emotionele veiligheid zowel binnen de school als op het schoolplein
2. Individuele aandacht: elk kind doet mee en wordt gezien en gehoord
3. Waarden en normen die aansluiten bij de kernwaarden van het openbaar onderwijs
4. Educatief partnerschap: gedeelde verantwoordelijkheid met de ouders/verzorgers voor het schoolsucces van het kind

Persbericht, lente 2022

Zaan Primair en Agora werken samen aan stabiel en kwalitatief goed onderwijs

De schoolbesturen Zaan Primair en Agora slaan de handen ineen. ‘Wij willen dat al onze leerlingen de hele week onderwijs blijven krijgen. Samen onderzoeken we mogelijkheden om kwaliteit en stabiliteit binnen onze scholen te kunnen blijven garanderen,’ aldus Rien Spies van Agora. Ellen Voskuilen van Zaan Primair geeft aan de brede ontwikkeling van de Zaanse kinderen belangrijk te vinden. ‘We gaan het onderwijs op een andere manier organiseren, zodat we een breed aanbod kunnen blijven geven.’

Het lerarentekort dat in Zaanstad een serieus probleem is, vormt aanleiding tot deze samenwerking, de schoolbesturen spelen hier gezamenlijk op in.

Kick-off op eerste lentedag
De eerste lentedag is de kick-off van de campagne ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’. Kwaliteit, stabiliteit en solidariteit vormen samen de kern van dit onderzoek. Zaan Primair en Agora gaan voor iedere dag goed onderwijs voor elke leerling, een brede ontwikkeling van de kinderen in een voorspelbare leeromgeving en stabiliteit op school.  Dit ondanks het feit dat er minder leraren beschikbaar zijn.

De invulling van de schooldag ziet er mogelijk anders uit, bijvoorbeeld met meerdere (vak) docenten en digitaal leren. Voordeel is dat een stabiele schoolweek rust geeft voor de leerling en het team. Kinderen komen dan bovendien beter tot leren.

Agora en Zaan Primair staan samen sterker dan alleen. De samenwerking draagt bij aan een breed, Zaans draagvlak.

Goed en gedegen openbaar onderwijs

Frits Puhl

Expertcoach Stichting leerKRACHT