Praktische informatie

Op deze pagina vindt u praktische informatie over de lestijden, de jaarkalender en de schoolgids, verlof, buitenschoolse opvang en het peuteraanbod, de klachtenprocedure en het schoolontwikkelplan.

 

Lestijden

Op Het Eiland hanteren we een ‘continurooster’. Dit houdt in: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn onze schooltijden van 08.25 u tot 14.30 uur. Op woensdag van 08.25 u tot 12.30 uur. Om 08.15 uur gaan de deuren open en om 08.25 uur moet het kind in de klas zijn. U brengt uw kind tot het plein of tot aan de klasdeur, daar verwelkomt de leerkracht de kinderen. Om 08.30 uur verlaat u de school dan weer. Elke middag, tot een kwartier na schooltijd, bent u welkom in de school. Elke dag is er de mogelijkheid op afspraak een schoolmedewerker te spreken.

Jaarkalender

De jaarkalender bevat alle vakanties, studie(mid)dagen, podiumoptredens, biebbusbezoeken, kamp en schoolreisdata, feesten en wat er nog meer in een jaar ‘voorbij’ komt. De kalender wordt gepubliceerd in ons communicatiesysteem (Schoolpraat) waarvoor u een inlog ontvangt als uw kind bij ons op school komt. Bij wijziging of aanvulling ontvangt u ruimschoots van te voren bericht.

Verlof

Verlof aanvragen loopt via de directeur. U kunt bij de administratie een formulier aanvragen. Verlof dient acht weken vooraf aan het verlof aangevraagd te worden (op calamiteiten na). Via de  link op deze pagina komt u bij informatie vanuit de rijksoverheid.

BSO en peuteraanbod

Het Eiland werkt samen met Freekids voor voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang. Ook werken we samen met Tinteltuin, maar in mindere mate.

Klachtenprocedure

Zaan Primair hecht veel belang aan een goed contact tussen school en ouders. Maar… overal kan iets misgaan of kunnen misverstanden ontstaan. Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn met of een klacht hebben over de gang van zaken op school, neem dan contact op met de groepsleerkracht van uw kind of met de directeur van de school.

Leidt dit contact niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school (zijn/haar gegevens staan in de schoolgids vermeld).
Zaan Primair heeft een eigen klachtenregeling. U vindt hierin informatie over de wijze van indienen van een klacht van algemene aard of van seksuele aard.

Schoolgids

Eenmaal per jaar wordt de schoolgids geactualiseerd en vastgesteld. De schoolgids bevat informatie oor ouders, verzorgers en externen. U kunt de schoolgids downloaden op deze pagina.

School Ontwikkel Plan (SOP)

Het SOP geeft de kaders en het perspectief aan waarbinnen onze school werkt aan schoolontwikkeling en schoolverbetering. Het geeft daarbij ook zicht op de samenhang tussen de verschillende beleidsvoornemens. U kunt het SOP downloaden op deze pagina.