Praktische info

Lestijden 

Op Het Eiland hanteren we het ‘continurooster’. Dit houdt in: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn onze schooltijden van 08.25 u tot 14.30 u. Op woensdag van 08.25 u tot 12.30 u. Om 08.15 u gaan de deuren open en om 08.25 u moet het kind in de klas zijn. U brengt uw kind op het plein, daar staat de leerkracht die de kinderen op een vaste plek opvangt. Elke middag, tot een kwartier na schooltijd, bent u welkom in de school. Eenmaal per maand houden we een inloopweek (elke eerste volle week van de maand).  U brengt uw kind dan in de klas in plaats van op het plein. In de klas doet u met uw kind een startactiviteit. Om 08.30 u verlaat u de school dan weer. Elke dag is er de mogelijkheid op afspraak een schoolmedewerker te spreken.

Jaarkalender

De jaarkalender bevat alle vakanties, studie(mid)dagen, podiumoptredens, biebbusbezoeken, kamp en schoolreisdata, feesten en wat er nog meer in een jaar ‘voorbij’ komt. De kalender wordt gepubliceerd in ons communicatiesysteem (Schoolpraat) waarvoor u een inlog ontvangt als uw kind bij ins op school komt. Bij wijziging of aanvulling ontvangt u ruimschots van te voren bericht.

Verlof

Verlof aanvragen loopt via de directeur. U kunt bij de administratie een formulier aanvragen. Verlof dient acht weken vooraf aan het verlof aangevraagd te worden (op calamiteiten na). Via onderstaande knop komt u bij informatie vanuit de rijksoverheid:

BSO en peuteraanbod

Het Eiland werkt samen met Freekids voor voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang. Ook werken we samen met Tinteltuin, maar in mindere mate.

Klachtenprocedure

Zaan Primair hecht veel belang aan een goed contact tussen school en ouders. Maar… overal kan iets misgaan of ontstaan er misverstanden. Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn met of een klacht hebben over de gang van zaken op school, neem dan in eerste instantie contact op met de groepsleerkracht van uw kind of met de directeur van de school. Leidt dit contact niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school (zijn/haar gegevens staan in de schoolgids van de school vermeld).
Zaan Primair heeft een eigen klachtenregeling. U vindt hierin informatie over de wijze van indienen van een klacht van algemene aard of van seksuele aard.

Schoolgids

Eenmaal per jaar wordt de schoolgids geactualiseerd en vastgesteld. De schoolgids bevat informatie over de school voor ouders, verzorgers en externen. U kunt de schoolgids lezen op deze site. 

School Ontwikkel Plan (SOP)

Het SOP geeft de kaders en het perspectief aan waarbinnen onze school werkt aan schoolontwikkeling en schoolverbetering. Het geeft daarbij ook zicht op de samenhang tussen de verschillende beleidsvoornemens. U het SOP lezen op deze site.