Schoolondersteuningsprofiel

Wanneer uw kind problemen ervaart op school nemen wij contact met u op. In een gesprek bespreken wij de ontwikkeling van uw kind met u en doen we voorstellen om de ontwikkeling weer positief te laten verlopen.

Samen een oplossing vinden

De leerkracht kan de zorgcoördinator inschakelen om mee te helpen naar een oplossing te zoeken. Ook is het mogelijk in breder verband te kijken naar de ontwikkeling van uw kind. Specialisten vanuit Dynamica XL en het Samenwerkingsverband kunnen aanschuiven en vanuit hun expertise kijken naar de vraagstelling.

Wanneer onze school niet passend blijkt voor uw kind, dan kijken wij vanuit onze zorgplicht naar een wel passende plek.