Het Eiland in het kort

OBS Het Eiland is een veilige en betrokken school voor alle leerlingen, ouders en medewerkers. Wij zijn er voor ouders die het beste willen bereiken voor hun kind. Wij dagen de kinderen en de medewerkers uit om hoge ambities waar te maken. Samen maken we ons sterk voor goede leerprestaties, taal- en talentontwikkeling.

De basisschool is de plek waar uw kind de basis legt voor een succesvolle toekomst.

OBS Het Eiland werkt met een nieuwe innovatieve onderwijsvisie, want wij zijn van mening dat je leerlingen moet voorbereiden op een toekomst die blijft veranderen.

In de onderbouw werken de groepen 1, 2 en 3 zeer nauw samen, dit doen wij door o.a. gebruik te maken van een minileerlplein. Op dit leerplein werken en leren de kinderen van de onderbouw samen van en met elkaar. Vanaf groep 5 leren en werken de kinderen samen op het grote leerplein, de instructie wordt gegeven in de speciale reken-, lees- en taal/spellingsklas door onze specialisten van de school. Ook thematisch onderwijs maakt een groot deel uit van ons programma, binnen het thematisch onderwijs komen o.a. de vakken aardrijkskunde, begrijpend lezen, woordenschat, biologie, creatief, muziek en dans, geschiedenis, wetenschap en techniek etc. naar voren. 

Plezier, vertrouwen, veiligheid, werken op eigen niveau en talentontwikkeling vormen de basis van ons onderwijs. Dit alles met een warm en professioneel team.

We nodigen u dan ook van harte uit om een kijkje te komen nemen bij ons op school.

Nieuwsgierig? Maak vrijblijvend een afspraak met de directie. Dit kan door telefonisch een afspraak te maken via 075-6354699 of via de email: [email protected]