Aanmelden en inschrijven

De basisschool is de plek waar uw kind de basis legt voor een succesvolle toekomst.

OBS Het Eiland werkt met een nieuwe innovatieve onderwijsvisie, waarmee we leerlingen voorbereiden op een toekomst die blijft veranderen

Inschrijven van uw kind

Het uitkiezen van een basisschool is een belangrijke beslissing, Om een goed beeld te krijgen van onze school, nodig ik u dan ook van harte uit voor een kennismaking. Door de kennismaking krijgt u een goed beeld van hoe we op Het Eiland werken, ons lesaanbod, onze speel/lesmaterialen en de schoolsfeer.

Covid-19 vraagt om een kennismaking in aangepaste vorm. De eerste kennismaking verloopt via een digitaal kennismakingsgesprek. Al naar gelang de datum waarop uw kind vier jaar wordt (al snel of duurt dit nog even) maken we een afspraak om in school te komen kijken. Uw kind mag dan natuurlijk mee naar school komen.

Als u uw zoon of dochter wil inschrijven, dan ontvangt u digitaal een inschrijfformulier. Uw kind mag naar school de dag na de vierde verjaardag. Volgens de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs zijn alleen ondertekende inschrijfformulieren (beide ouders) rechtsgeldig. U dient daarom dit formulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Alle verstrekte informatie valt onder de regeling van de wet op de privacy bescherming.

Drie maanden voor de eerste schooldag van uw zoon/dochter ontvangt u digitaal het intake formulier. Na retour sturen voeren we met elkaar het intakegesprek gehouden. Het intakegesprek gaat over de periode van 0 tot 4 jaar van uw kind. U heeft dit gesprek met de directeur. Na dit gesprek volgt de plaatsing in een van onze kleutergroepen.

Wij zijn blij met de komst van uw kind en u en natuurlijk het vertrouwen dat u stelt in onze school. Tot snel!

Met vriendelijke groet,

Franny Kluyver, directeur OBS Het Eiland