Het Eiland is een gezonde school

Als school hebben wij het vignet ‘Gezonde voeding’.

Op deze wijze zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen.

Dat is belangrijk, want dit draagt allemaal bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het thema ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’. Hiervoor geven de leerkrachten ‘kanjertraining’ aan de leerlingen, benaderen we kinderen op een positieve wijze, zorgen we voor een veilige school met structuur en voeren wij open gesprekken met kinderen en ouders.

Fitte leerlingen leren beter

Omdat wij op deze manier de gezondheid van onze leerlingen verbeteren draagt onze school het landelijke Vignet Gezonde School. Het Vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Hiermee willen wij aan onze leerlingen en hun ouders laten zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vinden. Fitte leerlingen leren immers makkelijker.