Schoolplan 2019-2023

Het schoolplan wordt geschreven over een periode van 4 jaar. Hierin vindt u de plannen die de school stelt over de komende schooljaren en hebben een duidelijke relatie met het bestuursplan

Het schoolplan is een document waarin de school eens in de 4 jaar het beleid en de kwaliteit van de school omschrijft. Daarnaast vindt u ook de doelen voor periode van 4 jaar in het document terug.