Schoolplan 2019-2023

Het schoolplan is een document waarin de school eens in de vier jaar het beleid en de kwaliteit van de school omschrijft. Daarnaast vindt u ook de doelen voor een periode van vier jaar in het schoolplan terug. Het schoolplan is opgesteld in het schooljaar 2018-2019.

Schoolprogramma Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

In maart 2020 zijn we verrast door het covid-19 virus. Er zijn lockdowns gekomen, lesuitval, afstandsonderwijs en thuisopdrachten. De overheid heeft voor het schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 budget beschikbaar gesteld om reparatie uit te kunnen voeren waar nodig. Hiervoor is een tussenplan opgesteld, het NPO-plan. Dit NPO-plan vervangt grotendeels het schoolplan 2019-2023.