OBS Het Eiland is een veilige school

Het Eiland doet er zeer veel aan om een veilige school te zijn. Dit doen we door structureel aandacht te schenken aan sociale vaardigheden via de methodes ‘Kanjertraining en M5’.

 

Kanjertraining geeft rust en vertrouwen

Op Het Eiland werken we met de methode Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

 

Regels- en gedragsafspraken

Wij werken met gedragsregels en afspraken op school, deze vindt u hier.

In het Veiligheidsplan beschrijven we hoe wij vorm en aandacht geven aan sociale en fysieke veiligheid op onze school en aan de veiligheid van de leerling. Ons veiligheidsplan vindt u hier.