Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van school. Zij spelen een belangrijke rol bij de organisatie van allerlei activiteiten op school. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, enzovoort. Samen met de leerkrachten participeren zij in allerlei taakgroepen.

Ouderbijdragen en schoolreisgelden

De oudercommissie is ook verantwoordelijk voor het innen, beheren en besteden van de ouderbijdragen. De leden vergaderen acht keer per jaar.