Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van school. Zij spelen een belangrijke rol bij de organisatie van allerlei activiteiten op school. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, de schoolreisjes, enzovoort. Samen met de leerkrachten participeren zij in allerlei taakgroepen.

Ouderbijdragen en schoolreisgelden

De oudercommissie is ook verantwoordelijk voor het innen, beheren en besteden van de ouderbijdragen en de schoolreisgelden. De leden vergaderen acht keer per jaar.

De OC krant

              

Alle kinderen hebben dit schooljaar de OC krant 2017-2018 meegekregen. In deze informatiekrant vindt u alle activiteiten van dit schooljaar toegelicht. Bent u net zo enthousiast als wij over het programma? Wij zouden het op prijs stellen wanneer u opnieuw kunt helpen alle activiteiten tot een succes te maken.

In de OC krant zit een hulpcheque, daarop kunt u aangeven waarbij en hoe u zou willen helpen aankomend schooljaar. Alle beetjes helpen weer! Tijdens de aankomende omgekeerde oudergesprekken kunt u deze ingevulde hulpcheque inleveren. Alvast bedankt: samen maken we er een leuk jaar van!

OC-notulen-12-9-2017

OC-notulen-17-10-2017

OC-notulen-6-2-2018

Team en OC eerste vergadering samen

Jaarverslag oudercommissie 2016-2017

Het is gebruikelijk dat de oudercommissie een jaarverslag schrijft. Hierbij krijgt u als ouder een goed beeld bij welke activiteiten de oudercommissie ondersteunt en wat er met de ouderbijdrage wordt gedaan. We hopen u op deze wijze een goed en compleet beeld hiervan te geven.

Jaarverslag 2016 – 2017