Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van school. Zij spelen een belangrijke rol bij de organisatie van allerlei activiteiten op school. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, de schoolreisjes, enzovoort. Samen met de leerkrachten participeren zij in allerlei taakgroepen.

Ouderbijdragen en schoolreisgelden

De oudercommissie is ook verantwoordelijk voor het innen, beheren en besteden van de ouderbijdragen en de schoolreisgelden. De leden vergaderen acht keer per jaar.

De OC krant

             

Alle kinderen hebben dit schooljaar de OC krant 2019-2020 meegekregen. In deze informatiekrant vindt u alle activiteiten van dit schooljaar toegelicht. Bent u net zo enthousiast als wij over het programma? Wij zouden het op prijs stellen wanneer u opnieuw kunt helpen alle activiteiten tot een succes te maken.

Hieronder kunt u nogmaals het oudercommissie krantje nalezen.

Ouderkrant 2019-2020

stukje OC nieuwsbrief v2 27-11-19

Ook vindt u hieronder de notulen van de afgelopen vergaderingen:

Notulen OC Het Eiland 29 Oktober 2019