Groep 8

Groep 8 is boven alles een voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Wij dagen de kinderen en de medewerkers uit om hoge ambities waar te maken. Samen maken we ons sterk voor goede leerprestaties, taal- en talentontwikkeling.

Klik op onze brochure om het lesprogramma van groep 8 te bekijken. Dit is een toekomstperspectief waaraan wij: leerkrachten, kinderen en ouders dagelijks werken. Wij zijn erg trots op dit document en wensen u veel leesplezier.

Het is nu aftellen voor onze leerlingen van groep 8. Binnenkort staat de laatste Citotoets op het programma. Spannend!!

Aftellen tot de laatste Citotoets

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)