Onderwijs vanuit een toekomstgerichte visie!

Een goede start op de basisschool is belangrijk voor de toekomst van ieder kind. Daarom biedt obs Het Eiland kinderen modern onderwijs vanuit een vernieuwende visie aan. Weten wat je talenten zijn, samen leren om informatie te verwerven, eigen leerdoelen ontdekken en uitvoeren, zomaar een aantal uittgangspunten van ons onderwijs.

In de onderbouw werken de groepen 1, 2 en 3 zeer nauw samen, dit doen wij door o.a. gebruik te maken van een minileerlplein. Op dit leerplein werken en leren de kinderen van de onderbouw samen van en met elkaar. Vanaf groep 5 leren en werken de kinderen samen op het grote leerplein, de instructie wordt gegeven in de speciale reken-, lees- en taal/spellingsklas door onze specialisten van de school. Ook thematisch onderwijs maakt een groot deel uit van ons programma, binnen het thematisch onderwijs komen o.a. de vakken aardrijkskunde, begrijpend lezen, woordenschat, biologie, creatief, muziek en dans, geschiedenis, wetenschap en techniek etc. naar voren.

Plezier, vertrouwen, veiligheid, werken op eigen niveau en talentontwikkeling vormen de basis van ons onderwijs. Dit alles met een warm en professioneel team.

Wij zien ouders als partners, wij willen graag samen met ouders de ontwikkeling van de kinderen vormgeven. Dit houdt in dat we als school ouders goed informeren over de ontwikkeling van de kinderen, maar ook ouders graag uitnodigen om het onderwijsproces te ondersteunen. Denk hierbij aan ouders als leeshulp, ondersteuning bij festiviteiten, maar ook het geven van workshops binnen de school.

We nodigen u dan ook van harte uit om een kijkje te komen nemen bij ons op school