Onze visie

De basisschool is de plek waar uw kind de basis legt voor een succesvolle toekomst. De leerlingen van nu groeien op in een tijd waarin informatievoorziening steeds belangrijker wordt, maar informatie ook steeds sneller achterhaald is. Daarom zet OBS Het Eiland 21e eeuwse vaardigheden in. Met deze vaardigheden is uw kind in staat om zich flexibel op te stellen in een constant veranderende maatschappij.

In het kort bestaat onze visie uit de volgende vier lagen:

Fundering: uw kind moet zich veilig voelen
Deze laag richt zich op het sociaal-emotionele aspect. Dit is het uitgangspunt van waaruit onze leerlingen en leerkrachten werken. Het is belangrijk dat iedereen zich gerespecteerd en veilig voelt. Veiligheid en respect zijn voorwaarden voor goed onderwijs. Leerlingen leren hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen. Hiervoor werken we met middelen als PBS, Kanjertraining en M5. Dagelijks evalueren wij de dag met de leerlingen en werken wij met beloningsystemen.

Basis: indeling op eigen ontwikkelingsniveau, leerlingen groepen 1 t/m 4
Deze laag betreft de jaargroepen 1 tot en met 4. In de ochtend krijgen deze leerlingen onderwijs in hun eigen klas. Op enkele vakgebieden (lezen, rekenen en motorische ontwikkeling) worden ze ingedeeld op hun eigen ontwikkelingsniveau. Binnen de groepen 1 t/m 4 wordt de basis gelegd voor de 21th century skills:

– Communicatie
– Samenwerken
– ICT-geletterdheid
– Creativiteit
– Kritisch denken
– Probleem oplossend denken
– Sociale en culturele vaardigheden
– Zelf-regulering

Kinderen voor digibord
Meer informatie over de groepen 1 t/m 4 kunt u vinden via de knop aan de rechterkant van de pagina.

Verdieping; indeling op eigen ontwikkelingsniveau, leerlingen groepen 5 t/m 8
Dit gaat over de jaargroepen 5 tot en met 8. In de ochtend krijgen de leerlingen taal, rekenen en (begrijpend) lezen op hun eigen niveau aangeboden. Op die manier werken ze per vak zowel met leeftijdsgenootjes als ook met oudere of jongere leerlingen die op hetzelfde niveau zitten. Per half jaar kunnen ze van niveau veranderen. Dit wordt bepaald aan de hand van de CITO-resultaten en de observaties van de mentor.

Paraplu: het International Primary Curriculum
In deze laag is IPC het kernwoord. IPC staat voor International Primary Curriculum. Dit is het programma waarmee we werken in de middag. De leerlingen leren hierbij aan de hand van verschillende thema’s. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, kunst, ICT, techniek, Engels en internationalisering komen dan aan bod. De leerkracht heeft hierbij een coachende en begeleidende rol. De kinderen worden op leeftijd ingedeeld.

U kunt ook een afspraak maken met de directie voor meer informatie: [email protected]