Thematisch onderwijs vanuit een betekenisvolle context

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren om te leren. Zij worden bij ons voorbereid op een toekomst waarvan we het bestaan nog niet weten en daarom leren we ze 21 eeuwse vaardigheden aan.

Al geruime tijd werken wij met thematisch onderwijs. In de onderbouw wordt het thematisch onderwijs vorm gegeven vanuit de betrokkenheid van de leerlingen, in de midden- en bovenbouw werken wij met IPC.

Het International Primary Curriculum (IPC) is een eigentijds curriculum voor het basisonderwijs waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen.

Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.

IPC-Units

Het IPC-curriculum is een digitaal curriculum dat werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.

Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt.

IPC-curriculum in de praktijk

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Vaste structuur

De units hebben een vaste structuur. Leren staat in het IPC-curriculum centraal. Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.

Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.

Begrijpend lezen

Om ook begrijpend lezen in een betekenisvolle context aan te bieden, is begrijpend lezen een onderdeel geworden van ons thematisch aanbod. Bij het thema worden allerlei verschillende teksten aangeboden, denk hierbij aan informatieve teksten, zelf geschreven teksten, teksten uit boeken, gedichten etc. De nadruk bij begrijpend lezen ligt dan ook echt op het begrijpen van de tekst. Doordat de tekst een onderdeel is van het thema, ligt de betrokkenheid erg hoog. Leerlingen vinden het leuk om (samen) informatie op te zoeken over het thema, vragen te beantwoorden, teksten samen te vatten, de betekenis van de moeilijke woorden uit te zoeken.
Ook woordenschat is bij begrijpend lezen ontzettend belangrijk, in de groepen zijn woordenschatborden zichtbaar waarbij de moeilijke woorden vanuit het thema worden aangeboden. Het woordenschatbord groeit in de loop van het thema.